Hodnocení diamantů

Hodnota diamantu je určována takzvanými čtyřmi C:

Hodnota diamantu

Carat - Váha

Karát je jednotkou váhy diamantu. Jeden karát (1ct) je 0,2 gramu. Diamant o hmotnosti 1 g má tedy 5 karátů. Diamanty v běžně prodávaných špercích mají obvykle váhu v desetinách až jednotkách karátů. Karáty jsou nejznámějším faktorem při určování hodnoty diamantu,ale je důležité mít na paměti, že dva kameny o stejné váze mohou mít velmi rozdílnou hodnotu, která závisí na celkové kvalitě diamantu. Kvalitativně vysoce hodnotné diamanty se vyskytují ve všech velikostech. Také je důležité si uvědomit, že čím větší je kámen, tím více stoupá cena za jeden karát.

Protože výbrusy kulatých diamantů podléhají přesným standardům, si můžete udělat dobrý odhad karátové váhy kamene podle jeho průměru. Následující tabulka porovnává relativní velikosti kamenů a popisuje, kolik váží diamant určité velikosti.

Diamanty

Clarity - Čistota

Třída čistoty diamantu je míra, která je definována na základě zkoumání vnitřních vměstků nebo vnějších poškození. Téměř všechny diamanty obsahují malé "nedokonalosti", které však nejsou překážkou jejich jedinečnosti, ani neovlivní jejich krásu. Diamanty, nemající žádné vměstky ani kazy, jsou v přírodě neuvěřitelně vzácné. Většina diamantů má vady, které lze vidět jen při 10x zvětšení – podle toho se diamanty třídí. Dokonale čistý je ten diamant, na němž zkušené oko ani při desetinásobném zvětšení pod lupou neobjeví inkluzi nebo zakalení.

MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTŮ
OznačeníTřída čistotyPopis
Čistota diamantu IF LC nebo IF Loupe-Clean nebo Internally FlawlessDiamanty jsou bezvadné, bez inkluzí.Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou“ (loupe-clean). Diamanty této třídy jsou mimořádně vzácné.
Čistota diamantu VVSVS1,VS2 Very Small InclusionsVelmi malé inkluze, které jsou viditelné jen při použití 10x zvětšení.
Čistota diamantu VSVVS1, VVS2 Very Very Small InclusionsInkluze jsou stěží viditelné, dokonce i při použití mikroskopu, a bez zvětšení jsou neviditelné.
Čistota diamantu SISI1,SI2 Small InclusionsNepatrné inkluze. Při 10x zvětšení se odhalují v diamantech třídy SI1, lehčeji se odhalují v diamantech třídy SI2. Někdy malé inkluze ve tříde SI2 mohou být viditelné i bez použití mikroskopu.
Čistota diamantu I I1,I2,I3ImperfectInkluze, které lze někdy postřehnout pouhým okem a při použití 10x zvětšení obvykle. Tyto inkluze ovlivňují životnost kamene nebo jsou tak četné, že vážně ovlivňují brilianci a průhlednost diamantu.

Colour - Barva

Barva je jednou z nejdůležitějších zjevných vlastností drahokamu, neboť se významně podílí na určení jeho hodnoty. Nejcennější jsou diamanty, které nemají barvu, bezbarvé drahokamy. Většina diamantů má odstíny různé intenzity. Obecně platí, že všechny diamanty mohou být rozděleny do dvou skupin: první - početnější se žlutým zbarvením nebo odstínem různé intenzity, druhá - skupina barevných diamantů. Barva diamantů z první skupiny se hodnotí na stupnici od D (bezbarvé) po Z (zřetelně žluté nebo nahnědlé).

MEZINÁRODNÍ BAREVNÉ STUPNICE DIAMANTŮ
Označení
Barva
Popis
D

Modravě-bílý

Pouhým okem jsou zcela bezbarvé, a díky své výjimečnosti jsou velice vyhledávané.

E
F

Mírně modravý, zcela průhledný, bílý

G
H

Šedivě-bílý, žlutavě-bílý

I
Bílý s jemným barevným odstínem

Diamanty méně než 0,2ct jsou téměř bezbarvé

Diamanty více než 0,2ct mají velmi lehké stopy barvy

J
Bílý s velice lehkým barevným odstínem
K
Bledě žlutavý odstín
L
M
Světle žlutý

Diamanty mají slabý odstín žluté barvy

N
O
Žlutý odstín
P
Q
R
S-Z
Žlutý

Cut – Brus

Při hodnocení brusu je nejprve nutné stanovit jeho tvar a typ. Proporce brusu diamantu, jeho symetrie a kvalita opracování kamene mají klíčový význam pro vzhled diamantu a jeho brilanci. Pokud brus vykáže optimální proporce, diamant zazáří nejkrásnějším leskem a všemi barvami spektra. Brus je jediné kritérium ze 4C, které je nejvíce ovlivnitelné člověkem, neboť ostatní kritéria jsou dána přírodou. Nejčastějším tvarem brusů u diamantu je kulatý briliant (briliantový brus), který má 57 facet (plošek). Ostatní brusy, jako smaragdový, ovál, kapka, srdce, princes a markýza se nazývají fantazijní brusy a mají různý počet facet.

Brusy diamantů